نقش داروهای ضد رتروویروسی و سایر دارو ها در ایجاد اضطراب مبتلایان به HIV

Posted on نوشته شده در درباره ایدز

اضطراب با مصرف داروهاي گوناگونی که براي درمان اچ آي وي استفاده می شوند در ارتباط است و با مشکلات پزشکی نیز مرتبط است، اگر چه دلیل این ارتباط هنوز به طور واضح مشخص نشده است. در میان این داروها، ضد رتروویروس افاویرنز با میزان بالایی از اثرات جانبی درمان روانی عصبی در ارتباط است شامل، اضطراب، بی قراري، خیال پردازي و بی خوابی. اگر هر گونه ارتباط میان نشانه هاي اضطرابی بیمار و تغییرات در تجویز دارو ظاهر شود، مراقب بایستی دارو را قطع کند تا نشانه ها تخفیف پیدا کند. اگر قطع داروي تجویز شده امکان پذیر نباشد و یا تجویز برخی داروها که ممکن است منجر به اضطراب شوند، براي تخفیف نشانه ها داروهاي دیگري مانند ضد افسردگی ها، داروهاي آرام بخش یا خواب آور یا داروهاي ضد روانپریشی به رژیم دارویی کلی بیمار اضافه گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *