اگر بعد از غسل جنابت ترشحاتی از بانوان خارج شود باز هم به غسل نیاز دارد؟

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

سلام، اگر بعد از غسل جنابت ترشحاتی از بانوان خارج شود باز هم به غسل نیاز دارد؟ سلام علیکم. خیر فقط باید تطهیر کرد.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد و بدیهی است برای اطلاعات دقیق‌تر کاربران باید با دفاتر مراجع عظام تماس حاصل نمایند

اگر در روز ۴ پاک شدم و فقط لکه بینی داشتم باید نماز بخونم

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

سلام خسته نباشید خاستم –خواستم- بپرسم اگر در روز ۴ پاک شدم و فقط لکه بینی داشتم باید نماز بخونم این پاک شدن زیاد طول نمیکشه و روز ششم نمیتونم نماز بخونم اما از ۴ تا ۶ نماز بهم واجبه یا نه؟ موووووچکرم ازتوووووون سلام علیکم، ممنون. مادامی که لکه بینی وجود دارد، زن پاک نشده و نماز خواندن باطل […]

سوالم درباره منی زناست که تا چه حد بیاید که غسل واجب میشود یا نماز باطل می‌شود یا خیر بدون دخول یا نزدیکی.

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

سوالم درباره منی زناست که تا چه حد بیاید که غسل واجب میشود یا نماز باطل می‌شود یا خیر بدون دخول یا نزدیکی. سلام علیکم، ممنون. اگر دخول صورت نگیرد، معیار جنابت زن خروج منی نیست بلکه احساس لذت در او کافی است و باید غسل کند و بدون غسل نماز خواندن باطل است.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های […]

غسل حیض – غسل استحاضه –

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

میخواستم بدونم از کجا بدونم کی غسل حیض لازمه کی غسل استحاضه وقتی پریودم هفتم به بعد هم ادامه داره اگر جریان خون تا ۱۰ روز ادامه یابد، بعد از ۱۰ باید غسل حیض کرد و اگر بعد از ده روز ادامه یابد، استحاضه است و باید غسل استحاضه کرد.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور […]

خونریزی در حال نزدیکی

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

ﺳﻼﻡ … ﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺷﺮﻭﻉ ﭘﺮﯾﻮﺩﯾﻢ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ نمی‌دونستم …ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﻥ ﺍﻭﻣﺪ … ﻓﺮﺩﺍ ﮐﻤﯽ ﻟﮏ ﺩﯾﺪﻡ .ﭘﺮﯾﻮﺩﻡ ﻧﺸﺪﻡ …ﭼﻪ ﻏﺴﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ ؟ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﻪ ؟ اگر خون قطع شده و حیض نشده است، باید غسل جنابت کنید.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد و بدیهی است برای اطلاعات دقیق‌تر […]

سلام خوردنه منی توسطه همسر چه حکمی دارد؟

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

سلام خوردنه منی توسطه همسر چه حکمی دارد؟ سلام علیکم. منی نجس بوده و خوردن آن حرام است.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد و بدیهی است برای اطلاعات دقیق‌تر کاربران باید با دفاتر مراجع عظام تماس حاصل نمایند

خونریزی پس از مقاربت(نزدیکی)

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

اگر پس از مقاربت, خونریزی ماهانه آغاز شود, در اين صورت غسل جنابت واجب می‌شود؟ غسل جنابت واجب است و بعد از پایان پریودی یک غسل به نیت هر دو(جنابت و حیض) انجام می دهد و کافی است.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد و بدیهی است برای اطلاعات دقیق‌تر کاربران باید با دفاتر مراجع […]

پس از پاک شدن و قبل از انجام غسل حیض نزدیکی چه حکمی دارد؟

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

باعرض سلام لطفا بفرمایید ایا می توان در صورت پاک شدن زن از دوران حیض وقبل از انجام غسل حیض نزدیکی کرد؟ نزدیکی بعد از پاک شدن و قبل از غسل جایز است ولی احتیاط مستحب آن است که قبل از غسل نزدیکی را ترک کند.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد و بدیهی است […]

آیا خوردن آلت زن عیبی دارد؟

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

سلام آیا خوردن آلت زن عیبی دارد؟ سلام علیکم. اگر مقصود از خوردن ، خوردن عرفی مثل غذا خوردن باشد حرام است ولی اگر مقصود از خوردن، بوسیدن یا گاز گرفتن و امثال آن باشد اشکالی ندارد.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد و بدیهی است برای اطلاعات دقیق‌تر کاربران باید با دفاتر مراجع عظام […]

روز بعد از پایان خونریزى یک لکه تیره میبینم

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

سلام ،روز بعد از پایان خونریزى یک لکه تیره میبینم اگر قبل از پایان ۱۰ روز باشد حکم حیض را دارد.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد و بدیهی است برای اطلاعات دقیق‌تر کاربران باید با دفاتر مراجع عظام تماس حاصل نمایند