برای بچه دارشدن فقط باید شب اقدام کرد

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در تست, سوالات شرعی, مشاوره

باسلام من می‌خواستم سوال کنم برای بچه دارشدن فقط بایدتوشب اقدام کرد یا درروزهم مورد نداره در روز هم ایرادی نداره.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد و بدیهی است برای اطلاعات دقیق‌تر کاربران باید با دفاتر مراجع عظام تماس حاصل نمایند

نزدیکی در اول ماه وسط ماه وآخرمکروه است

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در تست, سوالات شرعی, مشاوره

آیا نزدیکی در اول ماه وسط ماه وآخرمکروه است چرا؟تیعنی واقعا بچه صالح نمی‌شود خیر الزاما موجب ناصالح شدن فرزند نمی شود.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد و بدیهی است برای اطلاعات دقیق‌تر کاربران باید با دفاتر مراجع عظام تماس حاصل نمایند

اگه بطور غیر ارادی، منی خارج بشه روزه باطل میشه؟

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

اگه بطور غیر ارادی، منی خارج بشه.روزه باطل میشه؟ خروج غیر ارادی منی مثل محتلم شدن در خواب، روزه را باطل نمی کند.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد و بدیهی است برای اطلاعات دقیق‌تر کاربران باید با دفاتر مراجع عظام تماس حاصل نمایند

وقتی یک زن باتحریک و بدون نزدیکی آبش میاد نیاز به غسل جنابت داره؟؟

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در تست, سوالات شرعی, مشاوره

وقتی یک زن باتحریک و بدون نزدیکی آبش میاد نیاز به غسل جنابت داره؟؟ ترشحی که از زن هنگام تحریک شدن خارج می شود منی نیست و مادامی که به احساس لذت نرسد نیاز به غسل ندارد.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد و بدیهی است برای اطلاعات دقیق‌تر کاربران باید با دفاتر مراجع عظام […]

اگر پس از اطمینان از پاک شدن، نزدیکی انجام دهیم و پس از آن متوجه شویم هنوز کامل پاک نشده بودیم، حکمش چیست؟ بایدکفاره بدهیم؟چه بایدکنیم؟آیامرتکب گناه شدهایم؟

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

اگر در روز آخر پریود برای چند ساعت لکهایی دیده نشود، واطمینان ازپاک شدن پیداکنیم و “نزدیکی”انجام دهیم و پس ازآن متوجه شویم هنوز کامل پاک نشده بودیم، حکمش چیست؟ بایدکفاره بدهیم؟چه بایدکنیم؟آیامرتکب گناه شدهایم؟ زن باید یقین پیدا کند که پاک شده است، و اگر زن بگوید که پاک شده کافی است و مرد می تواند با او نزدیکی […]

سه روز لکه بینی، یک روز پاک، بعد شروع پریودی. این سه روزچه حکمی داره؟

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

سه روزلکه بینی، یکروز پاک، بعد شروع پریودی. این سه روزچه حکمی داره؟ ایام لکه بینی نیز اگر حداقل سه روز ادامه داشته باشد، حیض به حساب می آید. بنابراین از ابتداء لکه بینی تا هنگام پاک شدن همه ایام پریودی است و باید دستورات آن را رعایت کرد.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد […]

بعد از نزدیکی غسل می‌کنم ولی وقتی صبح بیدار میشم رطوبت خارج می شود. غسل دوباره لازم است؟

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

سلام؟بعد از نزدیکی غسل می‌کنم ولی وقتی صبح بیدار میشم ازم آب درمیاد آیا اشکال نداره یا باید دوباره حموم کرد سلام. نیاز به غسل ندارد و فقط باید با آب تطهیر کرد.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد و بدیهی است برای اطلاعات دقیق‌تر کاربران باید با دفاتر مراجع عظام تماس حاصل نمایند

حکم شرعي وقتي ترشحات خوني داريم بدليل زخم دهانه رحم داريم چيست؟

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

حکم شرعي وقتي ترشحات خوني داريم بدليل زخم دهانه رحم داريم چيست؟ اگر این به بدن و یا لباس برسد باید تطهیر شود و حکم دیگری ندارد.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد و بدیهی است برای اطلاعات دقیق‌تر کاربران باید با دفاتر مراجع عظام تماس حاصل نمایند

اگر در روز ۴ پاک شدم و فقط لکه بینی داشتم باید نماز بخونم

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

سلام خسته نباشید خاستم –خواستم- بپرسم اگر در روز ۴ پاک شدم و فقط لکه بینی داشتم باید نماز بخونم این پاک شدن زیاد طول نمیکشه و روز ششم نمیتونم نماز بخونم اما از ۴ تا ۶ نماز بهم واجبه یا نه؟ موووووچکرم ازتوووووون سلام علیکم، ممنون. مادامی که لکه بینی وجود دارد، زن پاک نشده و نماز خواندن باطل […]

باسلام وخسته نباشی خواستم بدونم که هنگام غسل بعد از پریودی چه باید گفت.متشکر

Posted on درج دیدگاهنوشته شده در سوالات شرعی, مشاوره

باسلام وخسته نباشی خواستم بدونم که هنگام غسل بعد از پریودی چه باید گفت.متشکر سلام علیکم. ممنون. نیت غسل حیض می کند و غسل را انجام می دهد.   —————————– توجه کاربران گرامی پاسخ‌های این بخش قول مشهور می‌باشد و بدیهی است برای اطلاعات دقیق‌تر کاربران باید با دفاتر مراجع عظام تماس حاصل نمایند